Welkom
De maatschappij dat zijn wij samen en ieder mens heeft het recht om daar binnen volwaardig naar eigen vermogen te participeren. Wij mensen hebben de plicht om zorg voor elkaar te hebben en daarbij niemand uit te sluiten en te streven naar werkelijke inclusie.

In de steeds hectischer wordende en meer eisende westerse maatschappij vraagt dit om nieuwe inzichten, ontwikkelingen en instrumenten. In de huidige tijd van krimpende budgetten en veranderende wet- en regelgeving is creativiteit daarvoor van wezenlijk belang.
    
Als gedreven specialist arbeid en overheid verbind ik mensen, organisaties en geldstromen. Zowel vanuit de individuele vraag van een werkgever, werkgeversorganisatie, overheidsinstantie als vanuit een vraag vanuit een individuele werknemer of werkzoekende.
    
Ik heb ruime ervaring met het ontwikkelen en managen van innovatieve projecten rond arbeidsmarktvraagstukken. Mijn kennis en vaardigheden strekken zich uit over verschillende sectoren, branches en doelgroepen en bestaan onder andere uit kennis van; wet- en regelgeving, subsidietrajecten, methodisch werken, projectmanagement, financieel management, het maken van analyses en rapportages.
   
Zowel aan werkgeverskant als aan bestuurlijke zijde beschik ik over een groot netwerk. Veel van de projecten die ik ontwikkel en leid worden gefinancierd vanuit overheidsregelingen en diverse subsidieregelingen.
    

Ik ben beschikbaar voor advisering, onderzoek, ontwikkeltrajecten, begeleiding, trainingen, (interim) management, monitoring en rapportage. Waar gewenst help ik enthousiast mee in de uitvoering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben een gedreven projectontwikkelaar en manager binnen het sociale domein. Om innovatieve ideeën te kunnen realiseren verbind ik mensen, organisaties en geldstromen. Ik bezit een groot netwerk zowel aan werkgeverskant als aan bestuurlijke zijde en heb de nodige kennis en ervaring op gebied van wet- en regelgeving.

Ik voel mijzelf verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie door mensen te inspireren, motiveren, stimuleren, zich methodisch verder te ontwikkelen en over de eigen grenzen heen te laten kijken.