Over Maarten Reckman

 

Ik ben mijn loopbaan begonnen als groepsleider binnen de jeugdzorg en diverse functies in het welzijnswerk. Na mijn HBO studie en post HBO management opleidingen heb ik in 2006 Het Idee opgezet als projectorganisatie op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.


Inmiddels ben ik een gedreven projectontwikkelaar en manager binnen het sociale domein. Om innovatieve ideeën te kunnen realiseren verbind ik mensen, organisaties en geldstromen. Ik bezit een groot netwerk zowel aan werkgeverskant als aan bestuurlijke zijde en heb de nodige kennis en ervaring op gebied van wet- en regelgeving. Veel van de projecten die ik ontwikkel en leid worden gefinancierd vanuit overheidsregelingen en diverse subsidieregelingen waaronder EU-subsidies.

Als sociaal ondernemer en situationeel leidinggevende vind ik het van groot belang dat de visie van de organisatie en de vastgestelde doelstellingen optimaal worden gedragen. Ik voel mijzelf verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie door mensen te inspireren, motiveren, stimuleren, zich methodisch verder te ontwikkelen en over de eigen grenzen heen te laten kijken. Mijn kracht daarbij is het uitdragen van mijn passie en het zoeken naar creatieve, resultaatgerichte oplossingen voor complexe problemen.
 
Specialismen: innovatieve projectontwikkeling zowel voor profit als non-profit, (interim): personeelsadvies, loopbaanbegeleiding, re-integratie, activering, participatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben een gedreven projectontwikkelaar en manager binnen het sociale domein. Om innovatieve ideeën te kunnen realiseren verbind ik mensen, organisaties en geldstromen. Ik bezit een groot netwerk zowel aan werkgeverskant als aan bestuurlijke zijde en heb de nodige kennis en ervaring op gebied van wet- en regelgeving.

Ik voel mijzelf verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie door mensen te inspireren, motiveren, stimuleren, zich methodisch verder te ontwikkelen en over de eigen grenzen heen te laten kijken.
Werkervaring

2012 – heden Stichting Ontdekbos i.o. mede initiatiefnemer en bestuurslid i.s.m. Natuurmonumenten ontwikkeling van een educatief, recreatief landgoed.
2006 – heden

Het Idee Directeur / eigenaar Projectorganisatie op gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Advieswerkzaamheden ten behoeve van overheden en bedrijfsleven. Projectontwikkeling en uitvoering o.a. leer-werkprojecten met diverse doelgroepen en doelstellingen: sociale activering, dagbestedingsactiviteiten lvb- jongeren (PGB), assessment,(om)scholing en training, re-integratie 2e spoor, ziektewetbegeleiding, loopbaanbegeleiding en outplacement, jobcoaching, detachering.

2003 – 2005
Regionaal Platform Arbeidsmarkt Voorzitter van de commissie Activering en Arbeid.
1994 – 2005
Nieuwland Opleidingen BV Directeur voor de regio Flevoland en omstreken. In en vanuit Flevoland projecten organiseren op gebied van Sociale Activering, arbeidsintegratie, aanbodversterking, bemiddeling en nazorg, met als doel het tegengaan van sociale uitsluiting, bestrijding van (langdurige) werkloosheid en het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt.
1996 – 2001 Stichting Landelijk Centrum Veiligheid door Leefbaarheid Freelance trainer van groepen politiefunctionarissen en sociaal maatschappelijk werkenden. Trainingen Action Learning in het kader van wijkgericht werken. Tevens trainer van trainers.
1992 – 1994 Stichting Buurcentra Lelystad Coördinator van buurtcentrum De Krakeling.
1988 - 1992 Algemene Jeugdstichting Bunnik Coördinator van open jongerencentrum De Schoudermantel.
1989 – 1991 Hogeschool De Horst Freelance docent Audiovisuele Vorming. Freelance projectmedewerker studiecentrum.
1981 – 1988 Stichting de Schutsluis Orthopedagogisch Instituut Groepsleider van moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren.
 
Partners
     

Organisatiewinkel
www.organisatiewinkel.nl

Heeft u een project, een klus, een probleem of gewoon te weinig tijd? De Organisatiewinkel kan u van dienst zijn. De Organisatiewinkel Moniek Reckman is gespecialiseerd in projectontwikkeling, procesbegeleiding en projectmanagement. De wensen en ideeën van de opdrachtgever worden vertaald in een praktisch plan van aanpak, dat vervolgens door de Organisatiewinkel van A tot Z uitgevoerd kan worden.
     
Idas
www.idas.nl
Idas B.V. is een succesvolle ICT-onderneming. Haar activiteiten concentreren zich rondom Internet Development en Application Solutions waarbij zij uw bedrijfsproces optimaliseren, integreren en innoveren met informatie- en communicatie technologie (ICT).
     
Bureau Streefkerk
www.bureaustreefkerk.nl
Bureau Streefkerk is actief op het brede terrein van Personeel en Organisatie. De belangrijkste activiteit is het begeleiden van mensen die om wat voor reden dan ook naar een nieuwe werkkring uit moeten kijken. Dit doen ze intensief en individueel.
     

Factor Boshoven
LinkedIn profiel
HR leader (Director, Manager) Change Manager with 25+ years experience, mainly for large multinational manufacturing companies. International experience (Western Europe and Russia). Result oriented business partner with a strong commercial and operational awareness. Focus to achieve business goals for the short and long term. Conceptual thinking, acts pro-actively, creates optimal solutions and drives changes. Able to establish effective relationships at all levels. Excellent track record of success.
     
Ifsat
www.ifsat.eu
IFSAT recognises the wide range of circumstances faced in rural areas by those seeking to learn; we recognise the differing needs, background experience and learning styles.  We have devised, within European partnership, unique, innovative and fully supported training courses designed to enable anyone, irrespective of their location or circumstances, to achieve their own change scenario.
     
Freelancers Het Idee werkt samen met een groot aantal freelancers op het gebied van organisatie, coaching, communicatie, training en het verzorgen van cursussen op diverse vakgebieden.