Projecten met Maarten Reckman
Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland heeft Het Idee het project HorecaWerkt ontwikkeld en uitgevoerd. Doel van HorecaWerkt is te voorzien in de vraag van werkgevers naar gemotiveerd en geschoold personeel door het op competentie niveau opleiden van werkzoekenden. Binnen HorecaWerkt worden deelnemers opgeleid volgens de meester-gezel methode voor assisterende functies binnen de Horeca. Het theoretische gedeelte van het traject is een brede oriëntatie op de sector en het vakgebied en leidt tevens op tot praktische certificaten als BHV en Sociale Hygiëne. Na een eerste pilotproject in Flevoland is het project tevens in Apeldoorn en Harderwijk uitgevoerd.
Financiering: sectorgelden, ESF, werkgeversbijdragen en re-integratie gelden
Actions: E-mail | Bookmark |

Post Rating