Projecten met Maarten Reckman
In opdracht van de gemeente Lelystad heeft Het Idee een wijkgericht project ontwikkeld en gedurende 3 jaar uitgevoerd. Een geheel nieuwe methodiek en werkwijze gericht op mensen op de onderste treden van de participatieladder. Gemiddeld zijn de deelnemers 2 treden op de participatieladder gestegen. Kernbegrippen bij dit project zijn: werkelijk ontmoeten, ontwikkelen van aanwezig potentieel, social return on investment. De ontwikkelde methodiek is een aanvulling voor het maatschappelijk middenveld en toepasbaar voor de revitalisering van buurtcentra.
Financiering: 40+ gelden (zogenaamde Vogelaar gelden) en werkdeel WWB.
Actions: E-mail | Bookmark |

Post Rating